Usługi Servipol

płynne

działanie

silnika

Menu Menu

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwane dalej: „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla analizy wiadomości i ustosunkowania się do niej.

Informacje

Zgodnie z RODO informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SERVIPOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Montażowa 7, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000758075, NIP: 9372718135, REGON: 381819727,
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb analizy wiadomości i ustosunkowania się do niej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 24 miesięcy od dnia ich podania lub do czasu cofnięcia zgody, chyba że przepisy prawa nakazują dłuższe przechowywanie;
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty zajmujące się obsługą prawną i bezpieczeństwem danych osobowych w Servipol, podmioty zajmujące się ochroną osób i mienia w Servipol, dostawcy usług technicznych i informatycznych Servipol, podmioty zapewniające hosting poczty e-mail dla Servipol,
  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne; niepodanie danych może skutkować niemożnością analizy wiadomości i ustosunkowania się do niej.

Tworzymy długotrwałe relacje oparte na prawdzie i zaufaniu.

Która oferta Cię interesuje?

Wyróżnia nas tarcza gwarancyjna

S-GUARD

Wyróżnia nas tarcza gwarancyjna

S-GUARD

Wyróżnia nas tarcza gwarancyjna

S-GUARD

Zajmijmy się naprawą silnika,
jednocześnie wspólnie budując przyszłość.

Skontaktuj się z nami

Cookies

My oraz nasi partnerzy biznesowi stosujemy technologie zawierające pliki cookies.

Odrzuć Tylko niezbędne Akceptuj wszystkie
Pokaż szczegóły